cip güvenlik hakkında

CIP (COMMERCİAL İMPORTANT PERSON)

Şirketimiz 2007 yılından bu yana özel güvenlik hizmetleri sektöründe çeşitli ortak çalışmalar ve eğitimlerle tecrübelerini birleştiren yeterli tecrübeye sahip profesyonellerin bir araya gelmesi ile 2012 yılının başında faaliyete başlamıştır.

10.06.2004 tarihinde kanun olarak kabul edilen, özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirleyen 5188 sayılı kanuna göre kurulmuş ve yasa gereği faaliyet izinlerini almıştır.